OŚWIADCZENIE O WSPÓŁCZESNYM NIEWOLNICTWIE I HANDLU LUDŹMI

CTSCA/UKMSA

Zgodnie z przepisami „California Transparency in Supply Chains Act” (SB 657) ("CTSCA") i UK Modern Slavery Act of 2015 ("MSA"), następujące oświadczenie ujawnia i aktualizuje politykę oraz działania Fruit of the Loom i stowarzyszonych przedsiębiorstw, w tym Fruit of the Loom, Inc.; Union Underwear Company, Inc. d/b/a Fruit of the Loom, Fuit of the Loom, Ltd.; i Russell Brands, LLC (zbiorczo "Fruit of the Loom" lub "Spółka") odnoszące się do handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa w naszym globalnym łańcuchu dostaw w 2017 roku.

Fruit of the Loom definiuje handel ludźmi jako akt rekrutacji, transportu, ukrywania, nękania lub zatrzymania osoby poprzez użycie siły, przymusu lub w inny sposób, w celu wyzysku. Fruit of the Loom definiuje współczesne niewolnictwo szeroko, uwzględnieniając w nim jakąkolwiek formę służebności, przymusowej lub obowiązkowej pracy oraz handlu ludźmi.

Zobowiązujemy się do ciągłego monitorowania i poprawy skuteczności naszych działań prewencyjnych, udoskonalaniu kluczowych polityk i praktyk,  w celu wyeliminowania wszelkich form handlu ludźmi lub współczesnego niewolnictwa w fabrykach, gdzie powstają nasze marki.


Narzędzie to działa najlepiej na pulpicie.