Polityka prywatności


Cenimy Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową www.fruitoftheloom.com.eu (zwaną dalej „Stroną internetową Fruit of the Loom"). Szanujemy Państwa prywatność i pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody, kiedy o nią poprosimy, będziemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z prawem. Poniższa polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy wszelkie dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej), które Państwo nam przekazują na stronie internetowej Fruit of the Loom.


1. Państwa zgoda

Prosimy o uważne przeczytanie niniejsze polityki prywatności, zanim udzielą Państwo jakiejkolwiek wymaganej zgody i przekażą swoje dane osobowe. Przekazując następnie swoje dane osobowe za pośrednictwem tej strony internetowej, wyrażą Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Państwa zgoda, po jej udzieleniu, będzie obowiązywać aż do odwołania przez Państwa poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem privacy@fotlinc.com.


2. Kontakt z nami
 


Mogą się Państwo z nami skontaktować, korzystając z następujących informacji kontaktowych:
FOL International GmbH, Von-Miller-Strasse 9, 67661 Kaiserslautern, Niemcy, telefon: +49 (0) 631 3531-0, e-mail activewear@fotlinc.com
(razem „Fruit of the Loom”, „my”, „nasz”, „nas” itd.). 


3.  JAKIE DANE OSOBOWE OTRZYMUJEMY OD PAŃSTWA, ORAZ PRZEKAZUJEMY I WYKORZYSTUJEMY

3.1 Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, lub do jednego lub więcej szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej. Do przykładów danych osobowych należą: nazwisko, adres, numer telefonu, faksu lub telefonu komórkowego oraz adres email.


3.2 Dane osobowe, które gromadzimy

Protokoły serwera sieciowego, w tym adres IP

Kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową Fruit of the Loom, z przyczyn technicznych i w celu polepszenia doznań użytkowników strony, nasz serwer automatycznie pobiera Państwa adres IP, datę i godzina przebywania na stronie internetowej Fruit of the Loom, co Państwo udostępniają na odwiedzonych podstronach strony internetowej Fruit of the Loom, stronę internetową, na której Państwo byli wcześniej (tak zwaną stronę odsyłającą), używaną przeglądarkę, system operacyjny, z którego Państwo korzystali, nazwę domeny oraz adres Państwa dostawcy usług internetowych. Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, będziemy oceniać te zanonimizowane informacje o serwerze sieciowym do celów statystycznych oraz w celu optymalizacji i ulepszenia naszych działań marketingowych, naszych treści, naszej oferty produktów oraz układu strony internetowej Fruit of the Loom.

Ponadto, w przypadku nadużycia systemu, możemy przetwarzać i wykorzystywać informacje o serwerze internetowym we współpracy z Państwa lokalnym dostawcą usług internetowych i/lub lokalnymi organami w celu zidentyfikowania sprawcy nadużycia. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne dla uzasadnionych interesów Fruit of the Loom, a w szczególności dla ochrony integralności strony internetowej Fruit of the Loom, naszego systemu, a także naszych użytkowników i odwiedzających.


Konto we Fruit Club

Aby korzystać z naszego Fruit Club, muszą Państwo założyć konto we Fruit Club poprzez zarejestrowanie się. W tym celu konieczne jest podanie Państwa nazwiska, adresu e-mail, nazwy firmy i rodzaju działalności, stanowiska, adresu, numeru telefonu, strony internetowej oraz sprzedawcy detalicznego, u którego kupują Państwo produkty Fruit of the Loom.Przetwarzamy i wykorzystujemy te dane osobowe, aby umożliwić Państwu dostęp do naszego Fruit Club oraz korzystanie z niego. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi fakt, że podając swoje dane osobowe w celu zarejestrowania się na konto we Fruit Club, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie, a przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub zrealizowania umowy o udostępnieniu konta we Fruit Club.Mogą również Państwo przekazać następujące kategorie danych osobowych: wiek, wielkość gospodarstwa domowego, kod pocztowy, preferencje i zainteresowania. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, przetwarzamy i wykorzystujemy te dane osobowe w celu przeprowadzania oceny statystycznej. Podstawą prawną tego przetwarzania oraz korzystania z Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda.


Nie znaleźli Państwo tego, czego Państwo szukali?  Prosimy o kontakt


Zapytania wysyłane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego wymagają podania nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu oraz treści wiadomości w celu przetworzenia. Mogą Państwo również opcjonalnie podać nazwę Państwa firmy, kraj, numer telefonu oraz formę działalności. Podstawą prawną tego gromadzenia, przetwarzania oraz korzystania z Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda.

W zakresie, w jakim wyrazili Państwo na to zgodę, będziemy nadal przetwarzać i wykorzystywać te przekazane przez Państwa informacje osobowe w celu dostarczania Państwu informacji istotnych dla Państwa zainteresowań pocztą lub pocztą elektroniczną, na przykład wiadomości e-mail. Wydarzenia, produkty, usługi i/lub promocje Fruit of the Loom. Podstawą prawną tego przetwarzania oraz korzystania z Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda.


Konkursy

Aby wziąć udział w konkursach Fruit of the Loom, należy podać nazwisko, adres i adres e-mail. Podstawą prawną tego gromadzenia, przetwarzania oraz korzystania z Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda.

Otrzymywanie informacji oraz nasze usługi związane z Fruit Club są opcjonalne. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji oraz na nasze usługi związane z Fruit Club, ze skutkiem na przyszłość. Dalsze informacje dotyczące odwołania zgody znajdują się poniżej.


4. W jaki sposób możemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do wywiązania się ze zobowiązań prawnych firmy FOL International GmbH, jest to wymagane przez prawo lub wyrazili Państwo na to zgodę.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i reklamowych, przekażemy Państwa dane osobowe – jak wskazano w odpowiedniej deklaracji zgody – naszym spółkom powiązanym wymienionym poniżej oraz naszym autoryzowanym dystrybutorom hurtowym, tak żeby byli Państwo zadowoleni z naszych usług.

• Fruit of the Loom International Ltd.

   (lokal 6, Lisfannon Business Center, Lisfannon, Buncrana, hr. Donegal, Irlandia)• Fruit of the Loom France SARL

   (91 rue de Monceau, 75008 Paryż, Francja)• Fruit of the Loom Italy SRL
   (Via Pascoli 8 / d, 20060 Pessano Con Baornago [MI], Włochy)• Fruit of the Loom Spain SAU 
   (Bisbe Palau, 25 baixos, 43800 Valls, Tarragona, Hiszpania)

Podstawą prawną przekazania Państwa danych osobowych wyżej wymienionym spółkom powiązanym jest Państwa zgoda. Zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Dalsze informacje dotyczące odwołania zgody znajdują się poniżej.

Ponadto mamy prawo do zlecania przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych, w ramach przepisów o ochronie danych osobowych, w całości lub w części zewnętrznym usługodawcom, którzy pracują dla nas jako podmioty przetwarzające dane. O ile nie przewidziano inaczej w pkt. 8 poniżej i we wszystkich jego częściach, nasi zewnętrzni usługodawcy przetwarzają i wykorzystują Państwa dane osobowe w naszym imieniu wyłącznie na terenie Unii Europejskiej (UE) lub Państw, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

5. Przechowywanie Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone lub, jeżeli obowiązują ustawowe okresy przechowywania, na czas trwania ustawowego przechowywania. Następnie Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte.


6. Pliki cookie

Na stronie internetowej Fruit of the Loom używamy tzw. plików cookie, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające naszą stronę korzystają z naszych usług oraz żeby mogli z nich korzystać w najlepszy możliwy sposób. Pliki cookie pomagają sprawić, na wiele różnych sposobów, żeby odwiedzanie strony internetowej Fruit of the Loom było dla Państwa przyjemniejsze i bardziej konstruktywne. Nasze pliki cookie nie przechowują adresów IP.

Cookie to pliki z informacjami tekstowymi, które są wysyłane z naszego serwera internetowego na Państwa komputer i zapisywane na nim, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową Fruit of the Loom. Zdecydowanie doradzamy również Państwu odwiedzenie naszego baneru dotyczącego plików cookie, który znajduje się na stronie internetowej Fruit of the Loom.

Pliki cookie, których używamy na stronie internetowej Fruit of the Loom, można podzielić na następujące kategorie:

(a) Pliki cookie, które są wymagane do umożliwienia Państwu poruszania się po stronie internetowej Fruit of the Loom oraz korzystania z niej. Bez tych plików cookie nasze usługi mogą być częściowo lub całkowicie niedostępne na stronie internetowej Fruit of the Loom. Te pliki cookie nie zbierają danych osobowych od Państwa.

(b) Pliki cookie Fruit of the Loom, które gromadzą informacje na temat sposobu, w jaki odwiedzający generalnie korzystają ze strony internetowej Fruit of the Loom, np. które podstrony użytkownicy odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach ze strony internetowej Fruit of the Loom. W szczególności, te pliki cookie zapisują datę i godzinę Państwa wizyty na stronie internetowej Fruit of the Loom, podstrony Fruit of the Loom, które Państwo odwiedzają, tak zwaną stronę odsyłającą (tj. stronę, z której Państwo przeszli na naszą stronę), typ używanej przeglądarki, system operacyjny, z którego Państwo korzystają, oraz nazwę i adres domeny Państwa dostawcy usług internetowych. Te pliki cookie nie zbierają informacji umożliwiających ustalenie tożsamości i są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszania i zwiększania wydajności naszej strony internetowej Fruit of the Loom dla przyszłych odwiedzających.

(c) pliki cookie osób trzecich, które zapewniają usługi analityki sieciowej, w tym między innymi: korzystanie z plików cookie. Dodatkowe informacje o usługach analityki sieciowej na stronie internetowej Fruit of the Loom znajdują się w punkcie 8 poniżej.

7. USŁUGI WebAnalysis

7.1 Google Analytics

Strona internetowa Fruit of the Loom korzysta z Google Analytics – usługi analityki sieciowej świadczonej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej Fruit of the Loom. Informacje generowane przez plik cookie na temat sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej Fruit of the Loom będą przekazywane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli anonimizacja adresu IP jest włączona, Państwa adres IP zostanie jednak skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest najpierw przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Anonimizacja IP jest aktywna na stronie internetowej Fruit of the Loom. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu przeprowadzania oceny sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej Fruit of the Loom, sporządzania raportów dotyczących aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na naszej stronie internetowej i zapewnionymi sposobami korzystania z Internetu. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Google posiada certyfikat Privacy Shield UE-USA, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active i który zapewnia odpowiedni poziom prywatności. Analityka sieciowa Google zanonimizuje również Państwa adres IP.

Mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z plików cookie, wyłączając je z przeglądarki i usuwając wszystkie pliki cookie aktualnie znajdujące się na Państwa komputerze lub inteligentnym urządzeniu. Szczegółowe informacje o tym, ja kto zrobić, można uzyskać, klikając na „pomoc” w menu Państwa przeglądarki lub odwiedzając stronę http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Jeśli zdecydują się Państwo wyłączyć obsługę plików cookie z przeglądarki, może to uniemożliwić pełne wykorzystanie naszej strony internetowej, a także utrudnić korzystanie z niej i zmniejszyć Państwa satysfakcję z odwiedzania naszej strony.


7.2 Hotjar

Na stronie internetowej Fruit of the Loom korzystamy z usługi analityki sieciowej oferowanej przez spółkę Hotjar Ltd, Level 2, St. Julian's Business Center, 3 Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 1000, Malta.

Dzięki Hotjar wszelkie ruchy na stronie internetowej Fruit of the Loom można śledzić w postaci tak zwanych map cieplnych. Na przykład poprzez Hotjar mogą Państwo zobaczyć, jak daleko Państwo przewijają ekran i na które przyciski naciskają Państwo wielokrotnie. Poza tym Hotjar pozwala nam również uzyskać informacje zwrotne bezpośrednio od Państwa. W ten sposób uzyskujemy cenne informacje, dzięki którym strona internetowa Fruit of the Loom może być jeszcze szybsza i bardziej przyjazna dla klienta.

W trakcie korzystania z Hotjar Fruit of the Loom zwraca szczególną uwagę na ochronę Państwa danych osobowych. Możemy więc śledzić tylko to, które przyciski są klikane, ruchy myszy, jak daleko przewijany jest ekran, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia i informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) i preferowany język dla wyświetlanej strony internetowej Fruit of the Loom.

Hotjar oferuje opcję korzystania z tzw. nagłówka Do Not Track („Nie śledź”), który pozwala wyłączyć korzystanie z Hotjar, tak żeby nie były zapisywane żadne dane o Państwa wizycie na danej podstronie strony internetowej Fruit of the Loom. Ustawienie to obsługuje aktualne wersje wszystkich powszechnie używanych przeglądarek. W tym celu Państwa przeglądarka wysyła zapytanie do Hotjar z podpowiedzią, żeby wyłączyć śledzenie. Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej Fruit of the Loom na różnych przeglądarkach lub różnych komputerach, będą państwo musieli ustawić nagłówek Do Not Tracko osobno na każdej z tych przeglądarek lub urządzeniu.

Szczegółowe instrukcje z informacjami na temat Państwa przeglądarki znajdują się na stronie https://www.hotjar.com/opt-out. Dodatkowe informacje o spółce Hotjar Ltd. oraz o usłudze Hotjar znajdują się na stronie https://www.hotjar.com. Polityka prywatność spółki Hotjar Ltd. znajduje się na stronie https://www.hotjar.com/privacy.

Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 (1) (f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest dostępność przyjaznej dla użytkownika strony internetowej Fruit of the Loom, która spełnia Państwa oczekiwania i potrzeby, jak również nasze interesy biznesowe.


7.3 Piksele śledzące portalu Facebook

Jeżeli udzielili Państwo na to zgody, korzystamy z piksela śledzącego portalu Facebook (znanego również jako piksel akcji dla odwiedzających) na stronie internetowej Fruit of the Loom. Portal Facebook jest prowadzony przez spółkę Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.Piksel śledzący portalu Facebook może śledzić zachowanie użytkownika po przekierowaniu go na stronę internetową Fruit of the Loom poprzez kliknięcie na reklamę na portalu Facebook. Metoda ta jest stosowana na potrzeby oceny skuteczności reklam na portalu Facebook do celów statystycznych i badań rynku oraz może pomóc w doskonaleniu i optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zebrane dane są dla nas anonimowe, dlatego nie wyciągamy żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane to są jednak przechowywane i przetwarzane przez portal Facebook w taki sposób, że możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów zgodnie z Wytycznymi spółki Facebook dot. korzystania z danych (https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences). Poprzez ten proces umożliwiają spółce Facebook i jej partnerom umieszczanie reklam na portalu Facebook i ich zdejmowanie. Ponadto pliki cookie mogą być w tym kontekście zapisywane na Państwa komputerze.Zgodę można odwołać w dowolnym momencie w przyszłości bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Aby odwołać zgodę, proszę kliknąć tutaj https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences.Podstawą prawną przetwarzania oraz korzystania z Państwa danych osobowych jest artykuł 6 (1) (a) RODO. 


8. Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa Fruit of the Loom może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie mamy żadnej kontroli nad praktykami w zakresie ochrony prywatności ani nad zawartością innych stron internetowych. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z polityką prywatności innych odwiedzanych stron internetowych.

9. PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych przysługują Państwu następujące prawa.  Mogą Państwo skorzystać z tych praw w każdej chwili, wysyłając wiadomość e-mail na adres eudataprivacy@fotlinc.com.

a) Prawo do sprzeciwu: mogą Państwo mieć prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych ze szczególnych powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, wysyłając wiadomość e-mail na adres euwebsiteprivacy@fotlinc.com

b)  Prawo do informacji, poprawienia, usunięcia i ograniczenia: mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych. Przetwarzając lub wykorzystując Państwa dane osobowe, dołożymy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić, że są one dokładne i aktualne do celów, dla których zostały zebrane. Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać ich poprawienia. Mogą Państwo również mieć prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, np. kiedy nie istnieje już uzasadniony cel biznesowy takiego przetwarzania zgodnie z niniejszą polityką prywatności lub obowiązującym prawem, a ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych nie wykluczają dalszego przechowywania.

W strefie Państwa konta we Fruit Club zasadniczo pokazujemy Państwu dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat. W razie potrzeby mogą je Państwo samodzielnie wyświetlić, zmienić i/lub usunąć.

(c) Prawo do przenoszenia danych: mogą Państwo mieć prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych, które Państwa dotyczą, w ustrukturyzowanym i powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub do przekazania tych informacji innej odpowiedzialnej osobie.

(d) Prawo do odwołania udzielonej zgody: jeśli zgodzili się Państwo na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, jednak bez wpływu na legalność zgody na przetwarzanie. Mogą Państwo również sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów badań rynku, badań opinii i reklam.

10. ZMIANA TYTUŁU

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie, zgodnie z wymogami prawnymi. Może to być np. wymagane w celu dostosowania się do nowych przepisów lub w przypadku nowych usług.Wersja z: listopad 2018 r.

Narzędzie to działa najlepiej na pulpicie.